Základní škola a mateřská škola Abertamy

Akce školy

Výtvarná soutěž "Za časů české královny Marie Terezie" 8.3.2017

Žáci se zúčastnili soutěže  "Za časů české královny Marie Terezie". Zatím nevíme, jak uspěli, ale všichni se moc snažili. Nejraději bychom přihlásili všechny výtvarné práce, ale mohli jsme poslat pouze práce čtyř žáků. Pokud máte zájem, můžete se přijít podívat, jak máte šikovné děti. Nejsou nádherné? 

Výtvarná soutěž "Za časů české královny Marie Terezie"  8.3.2017     Výtvarná soutěž "Za časů české královny Marie Terezie"  8.3.2017     Výtvarná soutěž "Za časů české královny Marie Terezie"  8.3.2017     Výtvarná soutěž "Za časů české královny Marie Terezie"  8.3.2017

 

 

Vánoce ve škole pro děti 22.12.2016

Máme tady poslední školní den v roce 2016...

To se přece nemůžeme učit! Čeká nás pěkné dopoledne – soutěže, kvízy, myslivost a v neposlední řadě tolik očekávané rozdávání vánočních dárečků.

Dnešní vyučování – nevyučování začalo vánočním kvízem, kdy byli žáci rozděleni do skupin a společně odpovídali na otázky.

Po vyhodnocení kvízu se všichni přesunuli do tělocvičny, která se proměnila v jakousi hájovnu – různé paroží, liščí či kančí kožešiny, obrázky zvěře...Za dětmi přijeli myslivci ze společnosti Lesy ČR pod vedením p. J. Štěcha. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavostí ze života zvěře v lese, trubači zatroubili na lesní rohy zahájení a ukončení lovu a žáci si pak mohli sáhnout na zmíněné paroží a kožešiny.

Vánoce ve škole pro děti  22.12.2016 Vánoce ve škole pro děti  22.12.2016 Vánoce ve škole pro děti  22.12.2016 Vánoce ve škole pro děti  22.12.2016 

Myslivci předali dětem odměny a po společném focení jsme si popřáli krásné Vánoce.

Dalším bodem vánoční besídky byly soutěže v tělocvičně.

A pak nadešel čas, kdy se žáci potichounku přesunuli do svých tříd, kde si každý našel svůj dáreček.

Celý pedagogický sbor přeje všem rodičům a jejich dětem krásné Vánoce, zdraví do Nového roku. Držme se hesla : MĚJME SE RÁDI

 

 

Rozsvícení vánočního stromu a vystoupení žáků 3.12.2016

V sobotu 3.12.2016 měli naši žáci vystoupení na zdejším náměstí. Tentokráte se vše odehrávalo v česko – vietnamském pekle. Bylo poznat, že všude malí rošťáci za své hříchy chodí do pekla a všude na ně platí stejná pravidla.Náš příběh o neposlušném chlapci se odehrával jak v pekle, tak v nebi a v neposlední řadě i u nás na Zemi, kde vše nakonec dobře dopadlo.

Závěrem vystoupení žáci zazpívali tři nádherné moderní koledy od J. Zmožka.

Velké poděkování patří nejen dětem, ale i celému pedagogickému sboru za přípravu krásného vystoupení, které jako vždy sklidilo velký úspěch!

 

 

Mikulášská nadílka ve školní družině 2.12.2016

Venku žádný sníh, žádný mráz...To ale neznamená, že by do ŠD nepřišel Mikuláš se svou družinou. Děti jako každý rok sepisovaly listiny hříchů, které odevzdávaly k pekelnému komínu.

Po obědě už všichni netrpělivě koukali ke dveřím, neobjeví – li se v nich velká červená čepice nebo nějaké rohy... Za chvíli bylo slyšet řinčení řetězů... Čert byl velmi zvědavý a stále se dětí na něco vyptával... Jak už to chodí, žáčci slibovali i nemožné a tak byli odměněni mikulášskými balíčky. Pak jsme si všichni zatancovali, děti zazpívaly milé návštěvě nové koledy. Než Mikuláš se svými přáteli odešli, čert upozornil, že v pondělí 5.12.2016 se ještě jednou přijde se svými kolegy z pekla do školní družiny podívat, jak děti dodržely slovo. A opravdu. Čert dodržel, co slíbil a v pondělí nás navštívili tři čerti. Byla s nimi velká zábava!!!

 

 

Plavecký výcvik říjen - listopad 2016

V měsíci říjnu a listopadu proběhl v Jáchymově plavecký výcvik pro žáky 4. a 5. ročníku. Celkem pětkrát po dvou hodinách žáci absolvovovali a zvládli tento výcvik na výbornou. Naučili se hravou formou nebát se vody a procvičit několik plaveckých stylů. Po ukončení kurzu každý žák obdržel "plavecké vysvědčení" a velkou pochvalu od výborné instruktorky a samozřejmě i od nás učitelek :).

 

 

Florbal v Karlových Varech 24.11.2016

A je to tady! Jedeme si zahrát turnaj ve florbalu! Do Karlových Varů, do KV Arény, do míčové haly! Tam jsme ještě nebyli!

Naši borci oblékli školní dresy, chopili se florbalových holí a se silou lvů bojovali v každém zápase! Celého turnaje se zúčastnilo celkem šest škol a hrál každý s každým. Po celou dobu se hrálo fair play, nedošlo ke zranění žádného hráče, což bylo nejdůležitější. Naši florbalisti zaslouží za svou bojovnost velkou pochvalu!

A kdo nás reprezentoval?   Josef Hoda, Marek Liška, Tomáš Klimm, Luboš Nedoma, Filip, Kevin, David Vu

Kluci, byli jste dobří!!

 

 

Třídíme odpad - přednáška 11.11.2016

Na dnešní den byla naplánována přednáška na téma „Třídíme odpad“. Žáci si zopakovali, do jakého kontejneru patří různé druhy odpadu, proč vlastně třídíme odpad, kde se v našem městě vyskytují barevné kontejnery atd. Přednáška byla pro všechny nejen zajímavá, ale i přínosná.

 

 

DFF Oty Hofmana 11.10.2016

Na počátek podzimu neodmyslitelně patří Dětský televizní a filmový festival Oty Hofmana v Ostrově. Zatím jsme nevynechali ani jeden ročník a věříme, že tomu tak bude i nadále. Tentokrát jsme se vydali za pohádkovou komedií ŘACHANDA. Pohádka o jedné rozmazlené princezně a dvou kamarádech, kteří se ocitli v kouzelném černém lese, se všem moc líbila.

Princezna a její dva přátelé se v lese setkali s podivnými lesními bytostmi, které je naučily, že tak, jak se chováš k ostatním, tak se pak oni chovají k tobě. Nebo - li co dáváš, to se ti vrátí. V příběhu kromě ponaučení, zábavy a milých postav nechyběla ani láska. Napravená princezna se zamilovala do obyčejného Matěje. Pohádka měla výborné herecké obsazení : Bolek Polívka, Vilma Cibulková, Oldřich Kaiser, Martin Dejdar, Jan Hrušínský apod. Po shlédnutí a velkém potlesku děti vhazovaly své losovací lístky do bedýnek s označeným ohodnocením. Naši žáci dali jedničku.

V Ostrově zbyla ještě nějaká chvíle, tak jsme navštívili Ekocentrum Ostrov, kde jsme měli možnost vidět plno živých zvířat, včetně krokodýlů.

 

 

Závod v přespolním běhu 30.9.2016

V pátek se naši žáci zúčastnili závodu v přespolním běhu, který pořádala naše ZŠ. Závod probíhal za areálem technických služeb. Zúčastnily se také další krušnohorské školy - ZŠ a MŠ Pernink, ZŠ a MŠ Potůčky a ZŠ a MŠ Horní Blatná, kterým tímto děkujeme za účast. Za naši školu závodili: 1. ročník - Linda Do, Lída Do, Kristýnka Dao, Viktorka Třeštíková, Toník Černý. 2. ročník - Jakub Holík, Marek Liška. 4. ročník - Martin a Luboš Nedomovi, a 5. ročník - Klárka Ledvinová, Monika Matejkovičová, Filip Nguyen. Všichni závodníci doběhli statečně do cíle a někteří se umístili na prvních místech:) Martin Nedoma vyhrál 1. místo v kategorii jednotlivců. Na druhém místě se umístil Luboš Nedoma, na čtvrtém Filip Nguyen. V každé kategorii závodilo 12 žáků. Celkově se naše družstvo umístilo na 3. místě. Našim závodníkům ještě jednou děkujeme, že statečně reprezentovali naši školu. Děkujeme také žákům, kteří pomáhali při organizaci a žákům, kteří fandili a podporovali.

 

 

 

 

Zážitková pedagogika v lese 21.9.2016

Podzimní zážitková pedagogika v lese byla v opět v jiném duchu než naposledy. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací, např. jak se těží dřevo z lesa, kdo ho těží, co k tomu potřebuje a kdo pomáhá.. Kromě toho jsme si užili zábavu a zahráli nové hry. Za to všechno děkujeme panu Kotrlovi a jeho milé asistence Martině :) Děkujeme.
 

 

 

Hroznětínský víceboj 7.9.2016

Žáci naší ZŠ se ve středu zúčastnili 2. ročníku Hroznětínského víceboje - soutěže v atletických disciplínách pro I. st. ZŠ. Soutěžilo se v různých disciplínách - sprint 60 m, skok daleký, hod míčkem, vytrvalostní běh 1500m a štafetový běh. Naše ZŠ nebyla neúspěšná. Odvezli jsme si ceny v kategorii jednotlivec - chlapci sprint na 1500m - na 1. místě Martin Nedoma, který se umístil též na 1. místě za hod míčkem. V kategorii děvčat - jednotlivci se umístila na 1. místě za hod míčkem Monika Matejkovičová. Gratulujeme i našim ostatním sportovcům, kteří sportovali statečně a bojovali do posledních chvil - Kačce Janíčkové, Klárce Ledvinové, Tomovi Klimmovi a Filipovi Nguyenovi a naším záložníkům Viktorce Třeštíkové a Kevinovi Tranovi. Velký dík patří ZŠ a MŠ Hroznětín za pozvání a příjemnou atmosféru :)

 

 

 

Začátek školního roku 2016/2017 1. září 2016

Opět byl 1. září zahájen nový školní rok.

Před vesele vyzdobenou školou se za doprovodu ještě veselejší hudby všichni postupně shromažďovali. Na startovní čáře před vstupem do školy stálo osm nových prvňáčků. Všechny přítomné přivítala ředitelka školy Mgr. Ludmila Marvanová, poté měl proslov starosta města Zdeněk Lakatoš.

A pak už hurá do školy!!!! Ti starší věděli, co je čeká, prvňáčci se rozhlíželi po novém prostředí. Věříme, že se tu všem bude líbit a že všichni budou chodit s dobrou náladou každý den do školy!

Do 1. třídy nastoupili tito žáci :

Viktorie Třeštíková, Linda, Lída, Týna, Jakub Ledvina, Vojtěch Nesrsta, Michal Pongo a Antonín Černý

Přejeme úspěšný start!!! smileysmileysmiley

 

 

Záchranný kruh K. Vary 3.6.2016

V pondělí 3.6.2016 jsme se vypravili do Karlových Varů na bezpečnostní akci Záchranný kruh. Program probíhal zajímavě, žáci navštívili imitace hasičské, policejní a záchranné stanice, kde se seznámili s druhy nebezpečí, které nám hrozí doma i venku, a také si s příslušníky těchto složek popovídali jak se v krizových situacích chovat. Žáci si na vlastní kůži vyzkoušeli, jak se volá na linku 150 a jak se nahlašuje krizová situace. Program se všem moc líbil, na "policejní stanici" jsme se podívali i do vězení.  

 smileysad  

 

 

 

Návštěva Bečovské botanické zahrady

Výlet do Bečova dne 19.5.2016 - divadelní představení, zmrzlina a návštěva místní botanické zahrady :)

V