O škole

O škole

Mateřská škola v Abertamech, Rooseweltova 315, byla založena v roce 1953. K původní budově byla v roce 1988 přistavěna nová část. Budova je obklopena zahradou z možností pestrého využití. Odloučené pracoviště je součástí právního subjektu Základní školy a mateřské školy Abertamy, okres Karlovy Vary, Blatenská 425, 362 35 Abertamy.

Budova slouží k předškolnímu vzdělávání a stravování dětí. Škola má v současné době dvě třídy, ložnici, cvičebnu a kuchyň.

Ve škole pracují dva učitelé a tři provozní zaměstnanci.

Provoz školy je od 6,00 hodin do 16,00 hodin. Pedagogové se překrývají v době největší potřeby - při pobytu venku a v poledních režimových momentech.

Zahrada je prostorná a nově vybavena zahradními prvky. Je v ní velké množství zeleně. Obojí umožňuje velmi dobré využití pro pobyt venku v každém ročním období. Nedaleko školy jsou lesy a příroda, kam chodí děti na procházky s cílem poznávání a navozování prožitkového učení.

 

 

Ředitelka školy

Mgr. Pavlína Pfeiferová

 

Vedoucí učitelka pověřená vedením MŠ

Helena Kadlecová

Telefon: 353 892 270

Mobil: 777 688 685

E- mail: msabertamy@seznam.cz

 

Třídy

1) Broučci - Helena Kadlecová

2) Sluníčka - Helena Kadlecová

 

Školní kuchyně

Telefon: 353 892 270

Mobil: 602 847 826

 

Uklizečka, pradlena

Renata Lisičanová

 

Školník

Vlastislav Pfeifer