Projekty

Projekt "Sněhulákiáda"

Projekt „Vysaďme si les ve školce a ve škole“


Podpořená částka: 87 184 Kč
Cíl projektu: Cílem projektu je dětem představit celý proces přírodních funkcí lesa přiměřeně jejich věku. Především jim ukázat, že kvalita životního prostředí není vůbec samozřejmá. Společně vybereme z nabízených druhů stromů, aktivně se zapojíme do výsadby a budeme se o zasazené stromy starat.
Doba trvání projektu: 1.2.2023-31.8.2023, realizace výsadby proběhne pravděpodobně v květnu (s ohledem na stav půdy po zimě)
Místo realizace projektu: školní a školková zahrada

 

           Projekt "Sněhulákiáda"                             Projekt "Sněhulákiáda"

 

Projekt „Sněhulákiáda“

 

Téma:Stavby ze sněhu

Věk:3-7 let a rodiče

Doba trvání:1-2 hodiny

Místo realizace:Školní zahrada

Stupeň kooperace:Rodiče s dětmi

Zadání: Postavte ze sněhu společně s rodiči sněhuláka či jinou stavbu

Cíl projektu:Pobyt na čerstvém vzduchu,upevňování vzájemných vztahů rodičů a dětí při společné práci

 

Kompetence: K řešení problémů

                         Sociální a personální

                         Pracovní

                         Komunikativní

Průřezová témata:                Vztah člověka a prostředí

Mezilidské vztahy

Vyjádření vlastních prožitků

Vazby na další vzdělávací oblasti:Pracovní výchova

Estetika

Hrubá motorika

Podoba výstupu:         Činnost na školní zahradě

Hodnocení:                  Fantazie

Vzájemná spolupráce rodiče a dítěte